LOADINGLOADING...!

    Binh Pháp Mặc Công - Battle Of Wits - 2006

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Bộ phim Binh Pháp Mặc Công (Battle Of Wits) vào Trung Hoa cổ đại thời Chiến quốc, một thời kì hỗn mang nội chiến xảy ra liên miên giữa các nước với nhau mà lớn mạnh nhất phải kể đến 7 nước lớn, Thất hùng, gồm Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần.

Bình luận

Phim cùng thể loại