LOADINGLOADING...!

  Chiến Binh Dũng Cảm - Veer - 2010

  Tải Phim Server Picasa

  THÔNG TIN PHIM

  Chiến Binh Dũng Cảm (Veer) (2010)

  Veer là một bộ phim với một khoảng thời gian cảm thấy sử thi. Bộ phim  được đặt trong thời đại của năm 1875 và được dựa trên câu chuyện tình  yêu của một chiến binh "Veer" và ông gia tộc của các chiến binh Pindhari  sợ hãi của thế kỷ 19.
  Từ các trang sương mù của lịch sử đến một câu chuyện cực kỳ dũng cảm,  niềm tự hào ác liệt và tình yêu sâu sắc. Khi nô lệ của Ấn Độ với người  Anh của họ quanh co chia và chính sách Rule, vua và nawabs rơi xuống  guile của họ và xảo quyệt, và ủy thác cho quý vương quốc của mình cho  người nước ngoài.

   

Bình luận

Phim cùng thể loại