LOADINGLOADING...!

    Chuyến Xe Bão Táp - Chuyến Xe Bão Táp - 1977

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

     Bối cảnh phim là câu chuyện về hành trình đến Hà Nội của ông bà Tình. Vì các con đi làm xa nhà, cháu lại đang bị bệnh rất nặng nên hai thân già quyết định đón xe đưa cháu lên Hà Nội chữa trị. Chưa đến nơi mà sức đã gần cạn, hai ông bà cũng cố gắng đưa cháu đi, nhưng họa vô đơn chí, chuyến xe đêm ấy lại là một "chuyến xe bão táp" - dung chứa quá nhiều thứ phức tạp và khó lường.

Bình luận

Phim cùng thể loại