LOADINGLOADING...!

    Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế - Inside Job - 2010

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế (Inside Job) (2010)

    Hơn 2 năm sau khi chính phủ Mỹ chấp thuận 700 tỉ cứu nguy khẩn cấp cho hệ thống tài chánh, thất nghiệp vẫn còn cao và việc tịch biên nhà đất vẫn còn nhiều. Bộ phim tài liệu "Inside Job" (Công việc Nội bộ) của Charles Ferguson thử tìm hiểu những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cảnh báo sẽ có một cuộc suy thoái khác nếu chính quyền Obama không có biện pháp.

Bình luận

Phim cùng thể loại