LOADINGLOADING...!

    Đường Đời Năm Bảy Lối - Above The Street, Below The Water - 2009

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

     Xã hội là nơi mọi cá thể có sự liên quan và ảnh hưởng đến nhau. Bộ phim đưa đến một cái nhìn rõ nhất về những con người với mối quan hệ chồng chéo. Sự tương tác người này ảnh hưởng đến toàn cộng đồng, xã hội. Trong phim, mọi người buộc phải thay đổi, để thích nghi, để tồn tại, để cho thế hệ mai sau.

Bình luận

Phim cùng thể loại