LOADINGLOADING...!

    El Método - The Method - 2005

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

     7 ứng viên cùng tham gia một bài kiểm tra để tuyển chọn vào vị trí giám đốc điều hành cho một công ty có tên là Dekia. Bất chấp mọi thủ đoạn từng ứng viên sẽ phải cạnh tranh lẫn nhau qua những bài kiểm tra cho đến khi chỉ còn một người ở lại. 

Bình luận

Phim cùng thể loại