LOADINGLOADING...!

    Hành Tinh Đỏ - Red Planet - 2000

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Hành Tinh Đỏ (Red Planet) (2000)

    Phi hành tìm kiếm các giải pháp để tiết kiệm một Trái đất chết bằng cách tìm kiếm trên sao Hỏa, chỉ có nhiệm vụ đi khủng khiếp xiên.

Bình luận

Phim cùng thể loại