LOADINGLOADING...!

    Kế Hoạch Của Jackie - Jackie Brown - 1997

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Jackie Brown (Jackie Brown) (1997)

    Stewardess Jackie Brown trở thành nhân vật trung tâm của một âm mưu có dính dáng đến một điệp viên ATF, những cánh tay của bọn buôn lậu và một người bảo lãnh cho những người nô lệ cho ta biết được cuối cùng ai đang đùa cợt với ai.

Bình luận

Phim cùng thể loại