LOADINGLOADING...!

    Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét - Terminator 2: Judgement Day - 1991

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Phim Kẻ Hủy Diệt 2 Ngày Phán Xét (Terminator 2 Judgement Day) bắt đầu với sự trở lại của Kẻ hủy diệt - một sinh vật nửa người nửa máy Seri T-101, Model T-800, và gương mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc. Lần này, Kẻ hủy diệt không quay về quá khứ để giết Sarah Connor (Linda Hamilton), anh đã được con người lập trình lại và nhiệm vụ mới là bảo vệ con trai của cô John Connor (Edward Furlong).

Bình luận

Phim cùng thể loại