LOADINGLOADING...!

    Kẻ Trốn Chạy - The Runner - 2015

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

     Câu chuyện phim xoay quanh cuộc sống thăng trầm của một chính trị có lý tưởng nhưng cũng chịu đầy cám dỗ, sau sự kiện tràn mỏ dầu năm 2010...

Bình luận

Phim cùng thể loại