LOADINGLOADING...!

    Lục Chỉ Cầm Ma - Deadful Melody - 1994

    Link Tải Phim Đang Cập Nhật

    THÔNG TIN PHIM

    Trong phim Lục Chỉ Cầm Ma (Deadful Melody) Ngày đầu tiên tiếp quản Phi Hổ tiêu cục, Lã Lân (Nguyên Bưu) đã nhận được chuyến bảo tiêu có giá trị cực lớn 20 vạn lạng bạc, chỉ để đưa một cây đàn đến Tô Châu giao cho Hàn Tốn của phái Điểm Thương. Cây đàn đó chính là Thiên Ma Cầm mà mỗi lần xuất hiện là giang hồ lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu...

Bình luận

Phim cùng thể loại