LOADINGLOADING...!

    Người Phiên Dịch - The Interpreter - 2005

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Người Phiên Dịch (The Interpreter) (2005)

    Lừa dối và mưu đồ chính trị diễn ra bên trong Liên Hiệp Quốc, đại lý dịch vụ Mỹ bí mật được phân công điều tra một thông dịch viên nghe được một âm mưu ám sát.

Bình luận

Phim cùng thể loại