LOADINGLOADING...!

    Những Bóng Ma Trên Sao Hỏa - Ghosts Of Mars - 2001

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Những Bóng Ma Trên Sao Hỏa (Ghosts of Mars) (2001)

    Một câu chuyện của người dân thuộc địa của con người trên sao Hỏa người phải được giải cứu sau khi trở thành sở hữu bởi thù hận ma sao Hỏa.

Bình luận

Phim cùng thể loại