LOADINGLOADING...!

    Những Con Quỷ Của Da Vinci 2 - Da Vinci's Demons Season 2 - 2014

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Phim Những Con Quỷ Của Da Vinci 2 (Da Vinci's Demons Season 2) được mô tả theo kiểu phim lịch sử, loạt hình ảnh khám phá những câu chuyện chưa được kể về Da Vinci, người đã có những "phát minh" đi trước thời đại ở tuổi 25, tại một thời điểm trong lịch sử mà "tư tưởng và đức tin bị kiểm soát... ông như một người chiến đấu chống lại nó để định hướng cho trí thức tự do."

Bình luận

Phim cùng thể loại