LOADINGLOADING...!

    Planzet - Planzet - 2010

    Link Tải Phim Đang Cập Nhật

    THÔNG TIN PHIM

    Planzet (Planzet) (2010)

    Năm 2047, sinh vật ngoài hành tinh có tên mã là FOS đã xâm nhập trái đất và san bằng các thành phố lớn. Nhân loại đã hợp sức đặt một khuếch tán để ngăn chặn thiệt hại. Năm 2053, một cuộc tái xâm lược nhằm vô hiệu hóa các khếch tán được thực hiện. Akeshima Taishi - người đang lên kế hoạch báo thù cho cha cậu đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược đầu tiên.  

Bình luận

Phim cùng thể loại