LOADINGLOADING...!

    Rồng Tại Biên Duyên - Century Of The Dragon - 1999

    Link Tải Phim Đang Cập Nhật

    THÔNG TIN PHIM

    Trong phim Rồng Tại Biên Duyên (Century Of The Dragon) Fei Lone sau 10 năm làm xã hội đen anh quyết định chuyển sang làm ăn chân chính vì muốn sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Sing 1 cảnh sát được giao nhiệm vụ làm tay trong điều tra những hành động buốn bán của Fei Lone...theo Lone suốt 5 năm Sing trở thành anh em thân tín của Lone. Pau cũng là đàn em tin cậy của Lone, 1 lần đi buôn bán đã bị chết, Man Chung con trai của Pau lên thay thế vị trí của cha nhưng Man Chung còn âm mưu liên kết với Ma để thay thế vị trí của Fei Lone.

Bình luận

Phim cùng thể loại