LOADINGLOADING...!

    Starship: Ngày Tận Thế - Starship: Apocalypse - 2014

    Link Tải Phim Đang Cập Nhật

    THÔNG TIN PHIM

     Phim Starship: Apocalypse 2015 nói về một tương lai xa, nhà lãnh đạo bất tử Bionic sản phẩm của kỹ thuật di truyền, đã cai trị vũ trụ trong 200 năm. Một cuộc nổi dậy đang được tổ chức bởi những người bảo tồn sinh sản tự nhiên.

Bình luận

Phim cùng thể loại