LOADINGLOADING...!

    Tampopo - Dandelion - 1985

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

     Tampopo là bộ phim quảng bá cho món mì Nhật Bản mà vai chính là Tampopo, một ngưòi góa vợ tìm sự khuây khỏa tại cửa hàng mì tự mở và biến nó thành nổi tiếng.

Bình luận

Phim cùng thể loại