LOADINGLOADING...!

    Tầng Địa Ngục Thứ Chín - The Ninth Gate - 1999

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Tầng Địa Ngục Thứ Chín (The Ninth Gate) (1999)

    Một nhà buôn sách hiếm, trong khi tìm ra hai bản sao cuối cùng của một văn bản con quỷ, bị lôi kéo vào một âm mưu với âm bội siêu nhiên.

Bình luận

Phim cùng thể loại