LOADINGLOADING...!

    Tây Tạng Tiểu Tử - A Kid Tibet - 1992

    Link Tải Phim Đang Cập Nhật

    THÔNG TIN PHIM

    Trong phim Tây Tạng Tiểu Tử (A Kid From Tibet) Một nhà sư từ Tây Tạng được gửi đến Hồng Kông bởi chủ của mình. Ông là để phục hồi một chai phép thuật mà ông có nắp từ một luật sư. Khi những mục này đã được thống nhất từ lâu trước khi bảo vệ Tây Tạng từ cuộc xâm lược của các ác Black mục của Phật giáo Mật Tông. Nhà sư họp và bảo vệ một người phụ nữ làm đại lý cho luật sư, và cuộc đấu tranh để đạt được mục Black chai phép thuật cho mình.

Bình luận

Phim cùng thể loại