LOADINGLOADING...!

    Thập Tứ Nữ Anh Hào - The 14 Amazons - 1972

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Thập Tứ Nữ Anh Hào (The 14 Amazons) (1972)

    phim nói về các nữ anh hào của Dương Gia Tướng ra trận sau khi gần như tất cả những nam nhi trong Dương Gia bị phản bội và bỏ mạng...Một phim cổ mà trước năm 75 được nhiều người yêu thích ...

Bình luận

Phim cùng thể loại