LOADINGLOADING...!

    Trở Lại Tương Lai 2 - Back To The Future Part 2 - 1989

    Tải Phim Server Picasa

    THÔNG TIN PHIM

    Trở Lại Tương Lai 2 (Back to the Future Part II) (1989)

    Sau khi thăm 2015, Marty McFly phải nhắc lại chuyến thăm của ông đến 1955 để ngăn chặn những thay đổi tai hại đến năm 1985 ...mà không can thiệp với chuyến đi đầu tiên của mình. rom cho cuộc họp, đặt sự tồn tại của mình bị đe dọa.

Bình luận

Phim cùng thể loại