LOADINGLOADING...!

    007: Mắt Vàng - 007: Goldeneye - 1995

    007: Mắt Vàng (007: GoldenEye) (1995)Được lệnh đến Nga để tìm ra mật mã bí mật của GoldenEye, một thứ vũ khí bí mật có thể phá hủy cả trái đất. Điệp viên 007 phải đụng độ với vị đồng nghiệp xấu tính 006 Alec Trevelyan.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer