LOADINGLOADING...!

    007: Người Đi Tìm Mặt Trăng - 007: Moonraker - 1979

    007: Người Đi Tìm Mặt Trăng (007: Moonraker) (1979)Một chiếc Boeing 747 chuyên trở tàu con thoi của Mỹ mang cho Anh mượn đã bị tai nạn tại biển Atlantic. Khi những người Anh kiểm tra đống đổ nát thì họ không thể tìm ra được dấu vết của chiếc tàu con thoi. Một lần nữa, đặc vụ James Bond lại vào cuộc. Anh đã đến nơi sản xuất ra chiếc tàu, công ty Drax Industries, để điều tra.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer