LOADINGLOADING...!

    13 Hồn Ma - Thirteen Ghosts - 2001

    13 Hồn Ma (Thirteen Ghosts) (2001)Khi Cyrus Kriticos, một nhà sưu tập rất phong phú của những điều độc đáo qua đời, ông để lại tất cả cho cháu trai của ông và gia đình ông. Tất cả bao gồm nhà của ông, tài sản của ông, và bộ sưu tập độc hại của mình của bóng ma!

Server HotVN

Trailer