LOADINGLOADING...!

    24 Giờ Sinh Tử - Live Another Day Season 1 - 2014

    Trong phim 24 Giờ Sinh Tử (Live Another Day Season 1) nói về những sự cố xảy ra trong 24 giờ (mỗi giờ trôi qua là một tập phim) của nhân viên FBI Jack Bauer (Kiefer Sutherland) với những sự kiện dồn dập tại Đơn vị chống khủng bố Los Angeles (CTU).

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN