LOADINGLOADING...!

    28 Ngày Sau - 28 Days Later - 2002

    Trong phim 28 Ngày Sau (28 Days Later) Một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát thành đại dịch trên khắp nước Anh, đẩy nền văn minh nhân loại vào nguy cơ tuyệt diệt. Những người sống sót chạy về một căn cứ quân sự để tập hợp lực lượng chống lại những con bệnh.

Server HotVN