LOADINGLOADING...!

    6 Điều Ước - 666 Devilish Charm - 2014

    Trong một ngày lễ Valentines , các cô gái nhận được một vòng tay bị nguyền rủa, các nữ sinh nhận được 6 điều ước, nhưng một điều ước ban ra đều cho thấy sự nham hiểm không lường trước được của Quỷ Satan...

Server Plus Google