LOADINGLOADING...!

    7 Năm Ngứa Ngáy - The Seven Year Itch - 1955

    7 Năm Ngứa Ngáy (The Seven Year Itch) (1955)The Seven Year Itch (Sự ngứa ngáy sau một khoảng thời gian bảy năm, gọi tắt là Bảy Năm Ngứa Ngáy) là một thành ngữ Mỹ nói về tình trạng những ông chồng. Thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm đi… ăn phở.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer