LOADINGLOADING...!

    A Nightmare On Elm Street 4 - The Dream Master - 1988

    A Nightmare on Elm Street 4 (The Dream Master) (1988)A Nightmare On Elm Street là bộ phim nói về Freddy Krueger, một kẻ sát nhân hàng loạt, chuyên giết người trong giấc mơ của họ. Tập đầu tiên ra mắt khán giả và năm 1984, hiện nay đã có 9 tập được ra đời, dự tính năm 2012 tập 10 sẽ ra mắt khán giả và lễ Haloween.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer