LOADINGLOADING...!

    Ám Ảnh Ngoài Không Gian: Phần 1 - Extant: Season 1 - 2014

    Tiến sĩ Molly Woods, phi hành gia trực thuộc ISEA (Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Quốc tế), vừa trở về nhà sau khi thực hiện nhiệm vụ kéo dài 13 tháng ngoài không gian. Sau khi một vụ nổ trên vũ trụ xảy ra trong thời gian cô làm nhiệm vụ, những điều bí ẩn liên tục xảy đến với Molly, đứa con trai đột ngột ..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer