LOADINGLOADING...!

    Ám Ảnh - Stay - 2005

    Ám Ảnh (Stay) (2005)Bộ phim kể lại câu chuyện của một nhà tâm lý học tại trường Đại học East Coast tìm mọi cách để ngăn cản người bệnh nhân trẻ của mình tự vẫn vì anh ta có thể tiên đoán trước tương lai.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer