LOADINGLOADING...!

    Ẩm Thực Trung Hoa - A Bite Of China - 2012

     Nội dung: đây là một series ẩm thực của Trung Hoa bao gồm 7 tập - Tập 1: Ep 01 - Gifts from Nature - Tập 2: Ep 02 - The Story of Staple Foods - Tập 3: Ep 03 - Inspiration for Change - Tập 4: Ep 04 - The Taste of Time - Tập 5: Ep 05 - Secrets of the Kitchen - Tập 6: Ep 06 - A Perfect Blend of Five Flavors - Tập 7: Ep 07 - Our Farm Nhắc đến thức ăn Trung Quốc, có thể mọi người sẽ nghĩ tới sự độc hại “danh tiếng”. Ở đâu cũng có mặt tốt và mặt xấu. Là 1 quốc gia rộng lớn, ẩm thực Trung chi phối đến nhiều nước xung quanh như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhất là Việt Nam. Đặc biệt là quan niệm Âm Dương là nét riêng, thể hiện tư tưởng người Á Đông. Bạn sẽ thấy ẩm thực Trung Hoa tại các nhà hàng rất khác b..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer