LOADINGLOADING...!

    Ẩn Giả Sa Lưới - Ninja In The Dragon's Den - 1982

    Ẩn Giả Sa Lưới (Ninja In The Dragon's Den) (1982)Hai chiến binh đối địch, Nhật Bản và Trung Quốc, buộc phải làm việc cùng nhau sau khi chủ nhân của mình đã bị giết bởi một kẻ thù hùng mạnh.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer