LOADINGLOADING...!

    Án Mạng Căn Phòng Bị Khóa - The Locked Room Murders - 2014

    him dựa trên hai cuốn tiểu thuyết của Yusuke Kishi: "Kyou no Kuni no Satsujin" (xuất bản trên tạp chí văn học "Shosetsu Yasei Jidai" vào ngày 12/11/2013) và "Futatsu no Mitshisu" (ngày xuất bản chưa được ấn định)

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN