LOADINGLOADING...!

    Ánh Sáng Chết Người - 007 The Living Daylights - 1987

    Ánh Sáng Chết Người (007 The Living Daylights) (1987)James Bond đang sống trên bờ để ngăn chặn một đại lý vũ khí ác từ bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới. Bond đi qua tất cả bảy châu lục để ngăn chặn các Whitaker ác và Tổng Koskov.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer