LOADINGLOADING...!

    Bà Bầu Hờ - Labor Pains - 2009

    Bà Bầu Hờ (Labor Pains) (2009)Câu chuyện bắt đầu khi một cô gái trẻ giả vờ có bầu để tránh bị đuổi việc. Sau đó, cô ta lợi dụng một loạt những đối xử đặc biệt của những người thân thiết và có liên quan đến cuộc sống của cô để cố gắng giữ điều dối trá của bản thân trong 9 tháng trời đằng đẵng... Nhưng sau đó thì sao?! Mời các bạn xem tiếp sẽ rõ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer