LOADINGLOADING...!

    Ba Sắc Màu: Đỏ - Three Colors Red - 1994

    Ba Sắc Màu: Đỏ (Three Colors Red) (1994)Với tông màu đỏ tràn ngập màn ảnh, Ba Sắc Màu: Đỏ - Three Colors: Red, bộ phim nói về mối quan hệ giữa những con người hầu như chẳng có điểm chung nào trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự trêu ngươi của số phận đã gắn kết họ với nhau. Ba Sắc Màu: Đỏ - Three Colors: Red là phần cuối trong loạt phim "Ba Màu - Three Color", tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ ba tư tưởng chủ đạo trong cuộc cách mạng 1789 tại Pháp - thường được gọi là "Công xã Paris". Màu xanh tượng trưng cho "tự do", màu trắng là hiện thân của "bình đẳng" và màu đỏ tượng trưng cho "bác ái"...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer