LOADINGLOADING...!

    Bậc Thầy Võ Thuật - The Master - 2014

     Một bậc thầy võ thuật từ chối vào đội quân của nhà Thanh, mẹ và học sinh của mình bị bắt giữ. Để cứu họ, Chen chỉ có một con đường: chiến tranh cho tất cả.

Server HotVN

Trailer