XIN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 13.12.2016
LOADINGLOADING...!

    Bách Nhãn - Marco Polo: One Hundred Eyes - 2015

    Phim Bách Nhãn - Marco Polo: One Hundred Eyes 2015: Trước khi ông mất đi đôi mắt của mình, Marco Polo đã cùng với Kublai Khan đồng ý để Bách Nhãn huấn luyện cho Marco Polo thành sát thủ....

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer