LOADINGLOADING...!

    Bạch Tuộc Khổng Lồ - Bermuda Tentacles - 2014

    Trong khi Air Force One đi vào trung tâm một cơn bão trong Tam giác Bermuda, Hải quân Hoa Kỳ phát hiện một con quái vật khổng lồ dưới biển tỉnh dậy và tấn công hạm đội ...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN