LOADINGLOADING...!

    Bạn Bè Mãi Mãi - Young Friend Forever - 2014

    Bộ phim Young Friend Forever (Bạn Bè Mãi Mãi) kể về những anh chàng, cô nàng đã tốt nghiệp đi làm, họ tham gia 1 chương trình tìm lại những người bạn học thời xưa, gặp gỡ và đi chơi lại với nhau. Trong quá trình đó những hồi tưởng sẽ hiện ra và họ cũng bắt đầu sống thực hơn, biết yêu thương hơn chứ không còn chỉ chăm chăm vào đời sống thực dụng nữa,.....