LOADINGLOADING...!

    Bạn Trọ - Roommate - 2014

    Bạn Trọ - Roommate (2014) Roommate" là chương trình thực tế quan sát tất cả những gì diễn ra trong ngôi nhà chung. Chương trình sẽ theo sát cuộc sống hàng ngày của mười nam, nữ ngôi sao hàng đầu khi họ giao tiếp và sống chung với các thành viên khác dưới một mái nhà.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn