LOADINGLOADING...!

    Bằng Chứng Thép 1 - Forensic Heroes 1 - 2006

    Trong phim Bằng Chứng Thép (Đội Pháp Lý Tiên Phong) Cao Ngạn Bác là bác sĩ pháp y cao cấp, phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng, hỗ trợ cảnh sát phá án.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn