LOADINGLOADING...!

    Bão Táp Sa Mạc - Green Zone - 2010

    Bão Táp Sa Mạc (Green Zone) (2010)Khám phá tình báo bí mật và bị lỗi gây ra một sĩ quan quân đội Mỹ để đi lừa đảo khi săn Weapons of Mass Destruction trong một khu vực không ổn định.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer