LOADINGLOADING...!

    Báo Thù - Hannibal Rising - 2007

    Báo Thù (Hannibal Rising) (2007)Sau cái chết của cha mẹ trong chiến tranh thế giới thứ II, trẻ Hannibal Lecter trong di chuyển với dì xinh đẹp của mình và bắt đầu âm mưu trả thù man rợ chịu trách nhiệm về cái chết của em gái mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer