LOADINGLOADING...!

    Bão Từ - Quantum Apocalypse - 2010

    Bão Từ (Quantum Apocalypse) (2010)Một nhóm các nhà khoa học đang phải chạy đua với thời gian để giải cứu nhân loại khi một sao chổi bất ngỡ đổi hướng tiến thẳng vào Trái đất. Toàn bộ hành tinh đang bị đe dọa bị tiêu diệt trong một ngày nếu họ không tìm ra được giải pháp

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer