LOADINGLOADING...!

    Bắt Cóc - Along Came A Spider - 2001

    Bắt Cóc (Along Came a Spider) (2001)Một ngôi trường với học sinh toàn là con ông cháu cha mới được học (con Tổng thống, thống đốc và các chính khách cấp cao). Một vụ bắt cóc xảy ra trong một nơi được coi là an ninh trùng trùng... đến con kiến cũng bị kiểm soát. Thế mà vụ bắt cóc ấy thành công.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer