LOADINGLOADING...!

    Bảy Năm Ở Tây Tạng - Seven Years In Tibet - 1997

    Bảy Năm Ở Tây Tạng (Seven Years in Tibet) (1997)Câu chuyện có thật của Heinrich Harrer, một nhà leo núi Áo bạn với Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trở thành những người ở thời điểm tiếp quản của Tây Tạng của Trung Quốc.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer