LOADINGLOADING...!

    Bảy Trận Thư Hùng - Bushido Man: Seven Deadly Battles - 2014

    Sau khi trở lại từ chuyến hành trình trên khắp nước Nhật, kiếm sĩ huyền thoại Toramaru đã đem về cùng với mình câu chuyện về bảy trận quyết đấu giữa anh và những vị kiếm thánh trong truyền thuyết.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN